Nhân sự - Tiền lương

Moola hỗ trợ quản lý nhân sự: lưu trữ tất cả thông tin nhân viên và tất cả các tài liệu đính kèm như: hợp đồng, bằng cấp, chứng chỉ cũng như những văn bản công ty phát hành tới từng nhân viên.
Sử dụng (AI – Artificial Intelligence) vào chấm công bằng nhận diện khuôn mặt. Qua đó hỗ trợ xử lý chấm công cho nhân viên làm việc trong và ngoài văn phòng. Ngoài ra việc tạo và phê duyệt yêu cầu nghỉ phép cũng được thực hiện dễ dàng nhanh chóng.
Tạo bảng lương, sửa bảng lương, thanh toán lương, theo dõi lịch sử trả lương, thay đổi lương, quản lý các khoản phụ cấp, khấu trừ, các khoản thuế, bảo hiểm cho tất cả nhân viên