Quản lý chuỗi

Moola-Pro giúp quản lý theo dõi đồng thời nhiều công ty thuộc các ngành nghề khác nhau, hoặc một chuỗi gồm nhiều cửa hàng mọi lúc mọi nơi, với đầy đủ các thông tin chi tiết và báo cáo riêng cho mỗi cửa hàng, mỗi công ty – cũng như các thông tin và báo cáo tổng hợp của tất cả các cửa hàng hay tất cả các công ty.

Triển khai kinh doanh nhanh và linh hoạt

Dễ dàng triển khai nhanh
Với hệ thống các cửa hàng đang hoạt động, bạn có thể nhân rộng thêm dễ dàng chỉ với một vài thao tác là bạn có thể thiết lập thêm một cửa hàng. Và cũng có thể bổ sung thêm một công ty hoạt động ngành nghề mới để mở rộng kinh doanh.

Quản lý linh hoạt
Mọi chức năng đã có sẵn để dùng, chỉ cần phân quyền nhân viên quản lý một hay nhiều cửa hàng, một hay nhiều công ty và dễ dàng điều động nhân lực hỗ trợ trong chuỗi, giúp quản lý linh hoạt nguồn lực nhân sự cũng như thay đổi quy trình linh hoạt dựa trên việc phân chia quyền.

HIỆU QUẢ HƠN TRONG BÁN HÀNG, TỒN KHO VÀ DÒNG TIỀN​

Kiểm tra tồn kho và luân chuyển dễ dàng
Dễ dàng tra cứu tồn hàng hóa, sản phẩm giữa các cửa hàng. Moola có sẵn chức năng quản lý luân chuyển hàng giữa các cửa hàng nhanh chóng giúp tăng doanh số bán hàng và giúp tồn kho hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc tra cứu trạng thái, lịch sử chuyển nhận và đối chiếu cũng rất đơn giản.

Quản lý tiền tại quầy, tại quỹ và dòng tiền
Quản lý tiền tại quầy hay bàn thanh toán, quản lý theo quỹ, theo tài khoản của từng cửa hàng. Dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền giữa các nhân viên, quỹ và cửa hàng với nhau. Tổng hợp báo cáo đầy đủ dòng tiền của mỗi cửa hàng và tất cả cửa hàng.

Báo cáo chi tiết và chính xác

Báo cáo riêng
Hệ thống báo cáo riêng của từng cửa hàng và từng công ty. Và dễ dàng kiểm tra lại các giao dịch chi tiết, hay hoạt động hàng ngày của nhân viên.

 Báo cáo tổng hợp
Hệ thống đầy đủ các báo cáo tổng hợp của toàn bộ chuỗi cửa hàng và tất cả các công ty, giúp bạn nắm bắt tình hình hoạt đồng kinh doanh tổng quan dễ dàng, mọi lúc mọi nơi.

QUẢN LÝ MỘT CHUỖI CỬA HÀNG HIỆU QUẢ LUÔN LÀ VẤN ĐỀ ĐAU ĐẦU

Hãy để Moola giúp bạn giải quyết các vấn đề về quản lý còn tồn đọng trong hệ thống chuỗi cửa hàng của bạn

CÙNG MOOLA MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG

Moola-Pro đem đến cho nhà quản lý phần mềm công cụ hỗ trợ quản lý tập khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả và đạt chất lượng tốt nhất.

Scroll to Top