Marketing

Moola xây dựng hệ sinh thái công nghệ (Ecosystem) của mình qua 2 ứng dụng: Moola-Pro và Moola-4U. Moola-4U trở thành cầu nối giữa trong và ngoài doanh nghiệp. Thông qua ứng dụng, doanh nghiệp và sản phẩm sẽ được đưa đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất.
Ngoài ra, Moola 4U còn có thể mang đến cho bạn những khách hàng mới một cách dễ dàng. Công cụ quảng cáo giúp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và quảng bá tối ưu trên thị trường. Đặc biệt, Moola 4U sẽ giúp bạn duy trì được nhóm khách hàng trung thành ở mọi lúc mọi nơi.