Cho thuê

Năm 2019, Moola đưa ra giải pháp cho bài toán quản lý cho thuê đầy đủ và hiệu quả nhất. Giải pháp mới đã được triển khai tại Mỹ,  áp dụng tại Việt Nam và đã chứng minh được hiệu quả cao. Moola là ứng dụng duy nhất có thể giúp khách hàng quản lý chặt chẽ trạng thái (hàng đang cho thuê, hàng đang có trong kho, hàng đã được đặt thuê nhưng chưa giao…), thời gian (thời gian lấy hàng – trả hàng…), lợi nhuận và tình trạng lúc trước và sau khi giao. Giải pháp Moola đưa ra sẽ giúp khách hàng loại bỏ toàn bộ sổ sách và phương pháp thủ công. Ngoài ra còn hỗ trợ kiểm soát tối đa và nâng cao hiệu suất làm việc