Chăm sóc khách hàng

Khách hàng luôn là đối tượng quan trọng cần có quy trình quản lý và chăm sóc tốt nhất. Điều đó mang lại lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp. Moola hiểu được điều đó và đem đến cho nhà quản lý ứng dụng Moola Pro. Phần mềm Moola Pro là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý tập khách hàng, lưu trữ và quản lý đầy đủ danh mục khách hàng, thông tin các lần mua hàng, trả hàng, nợ phải thu,… và đặc biệt là hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng. Phần mềm sẽ tự động gửi lời cảm ơn tới khách hàng. Hoặc nhắc người nhân viên liên hệ khách hàng và tự động đặt lịch nhắn cho khách hàng.