bán hàng

Với nền tảng di động mạnh mẽ, Moola Pro giúp doanh nghiệp bán hàng mọi lúc mọi nơi. Với mọi mặt hàng trên cùng một hóa đơn. Tất cả trong một, nhân viên bán hàng có thể thực hiện tất cả công việc trên một hóa đơn như: bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cho thuê, giao việc, đặt lịch nhắc khách hàng,… Moola Pro giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực, cũng như theo dõi chặt chẽ quá trình bán hàng cho một khách hàng. Ngoài ra, Moola-Pro cung cấp cho nhà quản lý các phân tích, báo cáo. Và đánh giá về tình hình kinh doanh tại thời điểm bất kỳ.