Quản lý bán hàng

Hỗ trợ tạo đơn bán hàng, quản lý kho. Giúp bạn dễ dàng kiểm kê sản phẩm trong kho cũng như đặt hàng mới.