How to get Reward $5?

[Moola4u – App to search repair service 4.0]

Get $5 reward for services at all stores on Moola or transfer to your bank account.

How to get Reward $5?

           To share Moola4U, you follow these steps:

 • Step 1: Download & SIGN UP: Search keyword “Moola” or “Moola4U on Appstore/CH Play. Sign up by Email or Facebook.
 • Step 2: Add Reward to your cart: On “ALL REWARDS” list, add Reward $5 of Moola to “MY REWARDS”.
 • Step 3: Invite friend become user’s Moola4U: Send invite to friend list by Gmail or Contact.
 • Step 4: Invited Successfully invited 5 user sign up Moola and use service at Moola’store.

How to use Reward $5?

  • Use to services at Moola’s store on map:
   • Repair household commodities
   • Repair motorbike
   • Repair or maintenance automotive
  • Transfer money to your bank account.

Rules:

 • Conditions of participation:
  • Áp dụng cho khách hàng dùng Moola4U trên hệ điều hành iOS và Android.
 • Người chia sẻ và người được chia sẻ phải là 2 người khách nhau.
 • Cơ cấu quà tặng:
  • Người chia sẻ: Nhận ngay 1 Reward trị giá 100.000Đ sau khi thực hiện thành công 4 bước trên.
  • Người được chia sẻ: Lời mời được tính là thành công khi người được chia sẻ đã tải Moola4U, tạo tài khoản và sử dụng ít nhất 1 dịch vụ tại các đại lý của Moola.

Quy định của Reward:

  • Có thể cộng dồn nhiều reward để tăng giá trị khi sử dụng các dịch vụ sửa chữa trên Moola4U.
  • Trường hợp không sử dụng hết giá trị của Reward, số dư được sẽ được lưu lại trong tài khoản Moola4U cho những lần sau.
  • Reward không được tặng hoặc thanh toán dịch vụ cho người dùng khác.
 • Lưu ý: Moola sẽ bảo lưu việc tặng Reward cho các trường hợp bị cho là có dấu hiệu gian lận hoặc thực hiện không đầy đủ các bước.

Please contact us:

Moola LLC,
Floor 3, tower B, Song Da building, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
Email: Sales@moolapp.com
Hotline: (+84) 985771182

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *