Quản lý tiền lương

Moola-Pro hỗ trợ chức năng hoàn chỉnh trong việc tính lương và thanh toán lương. Tạo bảng lương, sửa bảng lương, thanh toán lương, theo dõi lịch sử trả lương, thay đổi lương, quản lý các khoản phụ cấp, khấu trừ, các khoản thuế, bảo hiểm cho tất cả nhân viên. Cài đặt các thông số về ngày làm việc, ca làm việc, cách thức tính lương, …Tạo bảng lương với đầy đủ thông tin theo thời gian tùy chọn và sửa bảng lương. In báo cáo tiền lương: Bảng lương, lập bảng thu nhập (chuyển qua ngân hàng), bảng chi tiết tiền lương cho từng cán bộ nhân viên.

TẠO BẢNG LƯƠNG

Khi đã hoàn tất việc cài đặt tất cả tham số lương. Nhân viên kế toán (người có thẩm quyền tạo bảng lương) sẽ tạo bảng lương nhân viên để tiến hành thanh toán lương. Bảng lương sẽ chỉ được tạo ra một lần cho tới khi bạn thực hiện thanh toán lương cho nhân viên của mình. Mỗi lần nhấn vào tạo bảng lương, lương của nhân viên sẽ được tự động tính lại một cách nhanh chóng và chính xác dựa theo các tham số lương đã cài đặt, ngày công thực tế, các khoản phụ cấp, khấu trừ, các khoản thuế (tính theo lũy tiến luật lao động hiện hành), bảo hiểm…).

QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

Dữ liệu chấm công thực tế của nhân viên luôn được ghi lại đầy đủ và chính xác, từ bảng chấm công bạn có thể xem được đầy đủ dữ liệu này trong kỳ lương hiện tại. Mặc định bảng chấm công sẽ hiển thị tuần hiện tại của kỳ lương. Bạn có thể xem bảng chấm công theo Tuần/Tháng và dữ liệu ở quá khứ cũng như tương lai.

Có nhiều vấn đề có thể phát sinh trong doanh nghiệp của bạn dẫn tới dữ liệu chấm công cần được chỉnh sửa để khớp với thực tế, ví dụ: nhân viên làm việc ngoài văn phòng như các nhà máy,
xưởng … không có thiết bị để chấm công, thiết bị của nhân viên có vấn đề hoặc một lý do nào khác không chấm công được, … kế toán hoặc người có thẩm quyền có thể sửa được dữ liệu chấm công cho nhân viên đó.

DUYỆT NGHỈ PHÉP, CHẤM CÔNG

Trên ứng dụng Moola, mỗi khi nhân viên nghỉ phép sẽ cần gửi yêu cầu nghỉ phép với lý do chi tiết tới quản lý bộ phận để duyệt trước khi nghỉ. Nếu yêu cầu được chấp nhận đồng nghĩa nhân viên đó sẽ được nghỉ và hưởng lương. Nếu yêu cầu nghỉ phép bị từ chối bởi người quản lý, nhân viên sẽ không được hưởng lương vào ngày đó. Việc xin nghỉ phép thực hiện dễ dàng và luôn lưu lại đầy đủ và chính xác lịch sử nghỉ phép của nhân viên bộ phận mình, giúp bạn tra cứu nhanh thông tin nếu cần.

Nhân viên của bạn sẽ thực hiện chấm công qua chức năng chấm công thông minh bằng nhận diện khuôn mặt trên Moola. Dữ liệu luôn được ghi theo thời gian thực và kiểm tra vị trí của nhân viên phải có mặt tại văn phòng mới thực hiện chấm công được. Thông tin chấm công của các nhân viên sẽ được ghi lại toàn bộ và bạn có thể xem trên bảng chấm công của công ty bạn.

Có nhiều vấn đề có thể phát sinh trong doanh nghiệp của bạn dẫn tới dữ liệu chấm công cần được chỉnh sửa để khớp với thực tế, ví dụ: nhân viên làm việc ngoài văn phòng như các nhà máy,
xưởng … không có thiết bị để chấm công, thiết bị của nhân viên có vấn đề hoặc một lý do nào khác không chấm công được, … kế toán hoặc người có thẩm quyền có thể sửa được dữ liệu
chấm công cho nhân viên đó tại chức năng sửa chấm công.

ỨNG LƯƠNG

Chức năng ứng lương trên Moola không giới hạn số lần ứng cho mỗi nhân viên cũng như không giới hạn số nhân viên được ứng trong mỗi lần. Khi thực hiện ứng lương, Moola hỗ trợ nhiều loại tài khoản (nguồn tiền) để thực hiện ứng. Thao tác đơn giản và chính xác, các giao dịch luôn được được ghi nhận lại theo thời gian thực. Giao dịch ứng lương sẽ luôn được hạch toán vào kỳ lương hiện tại khi bạn tiến hành thanh toán lương cho nhân viên.

THANH TOÁN HOA HỒNG

Tùy vào đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà việc thanh toán tiền hoa hồng cho nhân viên khác nhau. Moola hỗ trợ chức năng thanh toán hoa hồng cùng với con số hoa hồng dự tính của mỗi nhân viên dựa vào doanh thu và số % hưởng hoa hồng của họ. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính chất tham khảo, khi thực hiện thanh toán hoa hồng các con số này có thể được thay đổi cho phù hợp với thực tế. Tất cả các thanh toán hoa hồng đều được Moola ghi lại, giúp bạn dễ dàng truy xuất lại thông tin nếu cần.

THANH TOÁN LƯƠNG

Sau khi đã xác nhận tất cả thông tin về ngày thanh toán, tài khoản thanh toán lương cũng như số tiền lương cần thanh toán cho mỗi nhân viên đảm bảo con số chính xác, nhấn vào nút “Xong” để thực hiện việc thanh toán lương. Tại mỗi thời điểm chỉ thanh toán được một kỳ lương, muốn thanh toán cho kỳ lương sau bắt buộc phải thanh toán cho kỳ lương trước, và mỗi thời điểm chỉ có duy nhất một giao dịch thanh toán lương cần được xử lý.
Khi thanh toán lương, nếu chọn tài khoản có số dư không đủ sẽ hiển thị thông báo hỏi muốn thanh toán âm hay không, nếu chọn thanh toán Moola sẽ cho phép thanh toán âm. Số tiền thanh toán này sẽ được tự động hạch toán khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản.

XEM LỊCH SỬ TRẢ LƯƠNG

Sau khi thanh toán lương thành công tất cả giao dịch thanh toán lương đều được lưu lại. Từ màn hình “Bảng lương” bấm vào menu bên phải và chọn menu “Lịch sử trả lương” để xem lịch sử trả lương. Lịch sử trả lương lưu lại cả giao dịch đang được xử lý cùng giao dịch đã hoàn thành và được sắp xếp theo thời gian giảm dần.
Trên màn hình sẽ hiển thị tổng số tiền thanh toán cho từng kỳ cùng với thời gian của kỳ và thời điểm thanh toán kỳ lương đó.

CÀI ĐẶT CHUNG

Để sử dụng chức năng tính lương nhân viên đã mô tả ở trên, cài đặt các tham số tính lương là bắt buộc.Tất cả giá trị cài đặt lương cho từng nhân viên sẽ được thực hiện trong phần sửa thông tin nhân viên, mục “Thông tin nghề nghiệp”. Dưới đây là các tham số cần được cài đặt trước khi bạn tiến hành thanh toán lương cho nhân viên trên Moola-Pro:

 • Cài đặt trạng thái nhân viên:  Mỗi doanh nghiệp đều có nhân viên ở các trạng thái khác nhau, Moola định sẵn cho bạn các loại trạng thái nhân viên: Cộng tác viên, toàn thời gian, Bán thời gian, thực tập, thử việc. Nếu bạn muốn thêm các trạng thái khác, vui lòng liên hệ với Quản trị của Moola.
 • Cài đặt thời gian làm:
  • Cài đặt thời gian làm việc:  Mỗi doanh nghiệp có nhiều phòng ban, bộ phận khác nhau làm việc theo giờ khác nhau. Bạn có thể tạo ra nhiều thời gian làm việc khác nhau tương ứng với từng bộ phận. Hiện tại Moola hỗ trợ hai ca làm việc trong mội thời gian làm việc.
  • Cài đặt ngày nghỉ lễ: Để thêm ngày nghỉ lễ, nhấn vào biểu tượng thêm ở mục “Ngày nghỉ lễ”. Những ngày nghỉ lễ khi được thêm, các nhân viên của bạn sẽ được hưởng nguyên lương cho ngày đó.
 • Cài đặt loại nghỉ phép:  Hiện tại Moola định nghĩa sẵn hai loại nghỉ phép được hưởng lương:
  • Nghỉ bù: xảy ra trong các trường hợp như đi làm vào ngày nghỉ do yêu cầu công việc sau đó được nghỉ bù…
  • Nghỉ phép: hay còn gọi là nghỉ thường niên, đối với mỗi nhân viên khi làm đủ 170h sẽ được cộng vào quỹ nghỉ phép, số giờ nghỉ phép sẽ được cài đặt định sẵn dựa vào thâm niên làm việc của nhân viên và quy định từng doanh nghiệp.
 • Cài đặt kỳ thanh toán lương:  Hiện tại Moola hỗ trợ kỳ thanh toán lương theo tháng, tại mục cài đặt kỳ thanh toán lương bạn có thể chọn kỳ thanh toán lương và thời gian bắt đầu thanh toán lương. Lưu ý (*): Ngày bắt đầu thanh toán lương sẽ không thể chỉnh sửa khi bạn đã từng thanh toán lương.
 • Cài đặt phụ cấp khấu trừ:  Moola định sẵn các khoản phụ cấp và khấu trừ theo luật lao động hiện hành, tuy nhiên bạn có thể cài đặt lại phụ cấp và khấu trừ phù hợp với đặc thù doanh nghiệp mình.
  • Phcp: Hay các khoản trợ cấp thêm ngoài lương của nhân viên, các khoản trợ cấp này có thể cài đặt tính dựa trên ngày công làm việc thực tế hay là không.
  • Khu tr: Các khoản trừ trực tiếp vào lương, ví dụ như đi muộn, làm hỏng cơ sở vật chất, … các khoản trừ này cũng thể cài đặt tính dựa trên ngày công làm việc thực tế hay là không

Chức năng tính lương tự động, tiện lợi và chính xác, mọi giao dịch đều được ghi lại đầy đủ theo thời gian thực. Moola-Pro hy vọng chức năng này giúp doanh nghiệp bạn dễ dàng hơn trong công việc tính lương trả lương cho nhân viên.

Lưu ý (*): Hin tại lương nhân viên chỉ hoạt động cho nhng doanh nghip ti  Vit Nam (Địa chca hàng ti vinam).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *