PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MOOLA-PRO

Chìa khóa thành công của doanh nghiệp. Trợ giúp nhà quản trị nắm được tình hình biến động của dòng tiền – tài sản, tình hình kinh doanh, doanh thu, chi phí trong kỳ và kế hoạch thu – chi các nguồn tiền trong các kỳ tiếp theo. Từ đó đưa ra quyết định kịp thời về điều hành và quản lý doanh nghiệp..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *