NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

Moola giúp quản lý hồ sơ của tất cả các nhân viên bao gồm cả hợp đồng lao động, thông tin liên lạc, lịch sử sử dụng, các tài sản được giao sử dụng và hơn thế nữa. Chức năng quản lý nhân sự cũng giúp quản lý các tài liệu chuyển tới cho từng người lao động và các tiện ích đối với từng cá nhân hoặc nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *