QUẢN LÝ BÁN HÀNG – TỒN KHO

Chức năng Bán hàng là trái tim của Moola, nơi sẽ đem tiền đến cho bạn. Moola giúp theo dõi tồn kho, hỗ trợ tạo các đơn đặt hàng, kiểm soát giá và chiết khấu, cũng như phân tích các kết quả kinh doanh. Moola có thể giúp bán các loại hàng và dịch vụ khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *